Sundhedssygeplejerske

Skolesundhedsplejerske:
Rikke Schou-Hansen
Tlf. 51 55 14 13
rikke.schou-hansen@skanderborg.dk