Skolens målsætninger

Vores skole bygger på

Glæde, Tryghed og Fællesskab

Disse 3 ord er vigtige for os, fordi de bliver levende af følgende grundholdninger:

  • Vi er en ”Menneskeskole”, hvor alle først og fremmest mødes som ligeværdige mennesker
  • Vores menneskesyn bygger på tillid, tryghed og omsorg
  • Vi har alle rettigheder og pligter
  • Vi præger børnene, er opdragere og tilskynder positivt til dannelse af egne meninger
  • Selvværd er fundamentet i børns udvikling og muligheder
  • Børn skal have størst mulig viden, oplevelser og færdigheder med i ”Rygsækken”
  • Forståelse og viden udvikles og tilegnes gennem helheder og sammenhænge
  • Det er afgørende med ”Tid til Relationer” på alle planer, både i kvalitet som kvantitet
  • Skolens rammer og styring bygger på forståelse og dialog (ikke en regelskole).