Skolens fysiske rammer

Gudenåskolen er en lilleskole med 222 børn, 20 lærere, 6 pædagoger, it-konsulent, 2 pedeller, kontorassistent, viceskoleleder og skoleleder.

Skolen rummer i alt 2000 m2 fordelt på 10 store klasseværelser samt faglokaler såsom musiklokale, billedkunstlokale, fysiklokale, computerrum, motorikrum, værksted samt en aktivitetshal, der bl.a. bruges til teaterprojekter, musikoplevelser, idrætsaktiviteter og fællestimer.

Skolen har en stor udelegeplads med bl.a. sandkasse, gynger, svævebane, jordbjerg og bålhytte og et dertil fantastisk stort grønt område, udlagt i græs og træer, hvor alskens aktiviteter lige fra boldspil til hulelege finder sted.