Rammer om undervisningen

På skolen er vi opdelt i 3 afdelinger med fast tilknyttede teams:

• Indskolingen fra 0.-3. klasse, fordelt på 4 klassetrin
• Mellemgruppen fra 4.-6. klasse, fordelt på 3 klassetrin
• Overbygningen fra 7.-9. klasse, fordelt på 3 klassetrin

Klassestørrelsen er 18-20 børn i indskolingen, 20-22 børn i mellemgruppen, og klasserne i overbygningen kan rumme op til 24-26 børn. 

Skolens fag  (Vi følger vejledende læseplaner for folkeskolen)
Dansk, matematik, engelsk og tysk
Idræt
Svømning fra 0.-6. kl.  
Natur & teknik, fysik, biologi, geografi og samfundsfag
Musisk-kreative fag som billedkunst, musik, drama, udeliv og håndværk

Undervisningsformer
Der veksles mellem
• projektorienteret undervisning
• tværfaglige emner og værksteder
• fagdelt, individuel og klasse-undervisning

Årsplan
32 uger med basisskema, 4 uger med projekt, 2 teateruger, 1 fællesuge og 1 lejrskoleuge

Mødetider
Skolen er åben for alle fra kl. 7.00 til kl. 16.30, og undervisningen begynder kl. 8.30 (af hensyn til busser)