Pædagogisk grundlag

Læringssyn på Gudenåskolen

På Gudenåskolen anerkender vi, at barnets trivsel er en forudsætning for læring.
Vi tror på, at børn lærer på mange måder, derfor skaber vi fleksible læringsmiljøer.
Det præger skolen, at vi arbejder på mange måder mange forskellige steder.

Vi prioriterer de musisk-kreative dimensioner, som derfor er en naturlig del af undervisningen på Gudenåskolen. Børn har krav på at lære ud fra de metoder, der virker bedst for den enkelte. Derfor er vi nysgerrige efter, hvordan børn gør, når de lærer sig noget nyt.

En vigtig del af et barns læreprocesser foregår i relationen med andre. Derfor er læring i fællesskab vigtigt på Gudenåskolen. Vi er sammen i læreprocesserne.

Høj faglighed er for os:

  • at støbe et solidt fagligt fundament af arbejdsmetoder, viden og indsigt for alle børn
  • at skabe rum for det enkelte barns alsidige udvikling som et helt menneske
  • at understøtte udviklingen af sociale kompetencer hos børnene.