Friplads

Din mulighed for at opnå tilskud til skolepengene er afhængig af din indtægt. Her kan du se, hvor meget hver husstand må tjene for at få tilskud: tjek skemaet

Du skal huske inden sommerferien at aflevere en ansøgning om fripladstilskud sammen med en kopi af din årsopgørelse fra SKAT, hvis tilskuddet skal modregnes fra skoleårets start. Der er to typer skemaer:

  1. Ansøgningsskema til fripladstilskud til skole og SFO
  2. Ansøgningsskema til fripladstilskud til skole

Fordelingssekretariatet beregner først tilskuddet i december måned, og vi kan ikke hente jeres indkomstoplysninger. Derfor skal I vedlægge den seneste årsopgørelse.