Skolepenge

På Gudenåskolen betaler alle forældre et månedligt beløb på 1.737,00 kr. Ved søskende på skolen sker der en moderation af skolepengene:
1. barn    1.737,00 kr.
2. barn    1.351,00 kr.
3. barn    0/500,00 kr.
Skolepengene reguleres hvert år i august på baggrund af pristallet.
Depositum
Ved 1. barns start på skolen betaler alle familier et depositum på 2.500,00 kr. Et beløb, der tilbagebetales, når sidste barn forlader skolen.
Gebyr
Når I tilbydes en plads i børnehaveklassen, beder vi jer samtidig betale et gebyr på 1.000,00 kr. Beløbet modregnes i depositum, der opkræves i forbindelse med start på Gudenåskolen.
Udmeldelse
Der er tre måneders udmeldelses frist.
Fripladsmidler
Der er mulighed for at søge om fripladstilskud hvert år i maj-juni måned. Muligheden for at opnå tilskud er afhængig af indtægten og antallet af hjemmeboende børn under 18 år.
Ansøgning om fripladsmidler.