Skolens rammer

Vi er en lilleskole med 222 børn, 20 lærere, 6 pædagoger, 2 pedeller, kontorassistent, viceskoleleder og skoleleder.

Klassestørrelsen er 18-20 børn i indskolingen, 20-22 børn i mellemgruppen, og klasserne i overbygningen kan rumme op til 24-26 børn.

Fysiske rammer
Skolen rummer i alt 2000 m2 fordelt på 10 store klasseværelser samt faglokaler såsom musiklokale, billedkunstlokale, fysiklokale, computerrum, motorikrum, værksted samt en aktivitetshal, der bl.a. bruges til teaterprojekter, musikoplevelser, idrætsaktiviteter og fællestimer.
Skolen har en stor udelegeplads med bl.a. sandkasse, gynger, svævebane, jordbjerg og bålhytte og et dertil fantastisk stort grønt område, udlagt i græs og træer, hvor alskens aktiviteter lige fra boldspil til hulelege finder sted.   

Skolens fag 

  • Dansk, matematik, engelsk og tysk
  • Idræt
  • Svømning fra 0.-6. kl.
  • Natur & teknik, fysik, biologi, geografi og samfundsfag
  • Musisk-kreative fag som billedkunst, musik, drama, udeliv og håndværk

Vi følger vejledende læseplaner for folkeskolen.

Mødetider:
Skolen er åben for alle fra kl. 7.00, og undervisningen begynder kl. 8.30 (af hensyn til busser).
Indskolingen går i skole til kl. 13.30. Mellemgruppen til kl. 14.30 og Overbygningen til kl. 15.00. Alle har fri kl. 13.00 om fredagen.