Optagelse på Gudenåskolen

Opskrivning på Gudenåskolen

For at skrive jeres barn op til en plads på Gudenåskolen, bedes I udfylde et interesseskema og maile det til os på gudenaaskolen@gudenaaskolen.dk. Interesseskema kan downloades her. Vi kontakter jer efterfølgende.

Pr. 1. marts 2018 koster det 100 kr. om året at stå på vores venteliste. Den praksis er indført for at sikre, at dem, der står på ventelisten reelt er interesserede i en plads på skolen, hvis den opstår.

 

Procedure når I tilbydes en plads på Gudenåskolen

Skolen prioriterer et højt og gensidigt informationsniveau for at afstemme forventninger til skolen og skolens muligheder, og vi lægger megen vægt på, at barnet bliver trygt ved det store, der skal ske.Ved skolestart i børnehaveklasse
1.    Familien viser interesse for skolen, og barnet skrives op
2.    Informationsmøde for forældrene i november
3.    Personlig indskrivning februar/marts
4.    Prøveuge for den nye børnehaveklasse i maj (8.-10. maj 2017)
5.    Forældremøde i maj
6.    Skolestart i august  

Ved start til 7. klasse
1.    Familien viser interesse for skolen, og barnet skrives op
2.    Informationsmøde for børn og forældrene i januar
3.    Elev med forældre besøger skolen og snakker med leder og klasselærer
4.    Besøgsuge i maj for elever til den kommende 7. kl. (8.-10. maj 2017)
5.    Endelig aftale og udfyldelse af optagelsesskema.
6.    Skolestart i august

Ved skoleskift
1.    Forældre besøger skolen og snakker med leder og klasselærer
2.    Elev med forældre besøger skolen og snakker med leder og klasselærer
3.    Besøgsuge
4.    Endelig aftale og udfyldelse af optagelsesskema.
5.    Start på Gudenåskolen efter aftale og behov

Personlig indskrivning i forbindelse med skolestart i børnehaveklassen
For barnet begynder det hele med en personlig indskrivning i februar/marts, hvor barnet sammen med forældrene kommer og ser skolen, bliver vist rundt og får en hyggelig snak med John, skoleleder. Besøget tager en time med aftaler og informationer på barnets præmisser og med forældrene som tilskuere. Dermed er der etableret en ”livline”, indtil Linda, børnehaveklasselederen, tager over i prøveugen.

Prøveuge / Besøgsuge
Prøveuge for kommende børnehaveklassebørn:
På Gudenåskolen bliver dit barn inviteret til en prøveuge, hvor han/hun prøver, hvordan det er at gå i skole. Denne prøveuge ligger i foråret, hvor dit barn bliver en del af dagligdagen på skolen. Børnene får deres første skoleskema, hvor dagligdagens rytme er beskrevet, og de møder deres nye klassekammerater samt de voksne, som de skal starte deres skolegang sammen med. I prøveugen kommer dit barn til at arbejde og indgå i forskellige sammenhænge. Dette giver dit barn en tryghed og en genkendelighed, der gør skolestarten efter sommerferien lettere.

Besøgsuge i forbindelse med skoleskift
Også i forbindelse med skoleskift til et klassetrin fra 1.-9. kl. vægtes det, at dit barn kommer på besøgsuge, inden den endelige beslutning om evt. at fortsætte på Gudenåskolen tages. I denne uge deltager dit barn i undervisningen i den klasse, der ønskes optagelse i, og barnet vil i det hele taget være en del af dagligdagen på skolen. Dit barn får i denne uge rig mulighed for at møde de børn og voksne, der vil blive en del af hans/hendes hverdag.  
For nye elever til kommende 7. kl. er der fast besøgsuge i maj måned.