Hvorfor Gudenåskolen?

Vores skole bygger på

Glæde, Tryghed og Fællesskab 

Disse 3 ord er vigtige for os, fordi de bliver levende af følgende grundholdninger:

 • Vi er en ”Menneskeskole”, hvor alle først og fremmest mødes som ligeværdige mennesker
 • Vores menneskesyn bygger på tillid, tryghed og omsorg
 • Vi har alle rettigheder og pligter
 • Vi præger børnene, er opdragere og tilskynder positivt til dannelse af egne meninger
 • Selvværd er fundamentet i børns udvikling og muligheder
 • Børn skal have størst mulig viden, oplevelser og færdigheder med i ”Rygsækken”
 • Forståelse og viden udvikles og tilegnes gennem helheder og sammenhænge
 • Det er afgørende med ”Tid til Relationer” på alle planer, både i kvalitet som kvantitet
 • Skolens rammer og styring bygger på forståelse og dialog (ikke en regelskole).

 
Hvorfor Gudenåskolen?

Vi sætter barnet og det hele menneske i centrum.
Vi er en lille skole med mange voksne. Alle er på, ingen kan gemme sig, og ingen bliver glemt.
Vi når både det faglige, det sociale og det musisk/kreative.
Der er tid til eleverne, tid til forældrene og tid til samarbejde.
Vores børn har en tryg og overskuelig hverdag med ro.
Vores medarbejdere føler stor faglig tilfredsstillelse.
Forældre kan følge med i deres børns skolegang.
Og, så har ansatte og forældre et tæt og åbent samarbejde.
Skolen er organiseret i fleksible rammer og selvstyrende teams, som gør det muligt i langt højere grad at tage udgangspunkt i den enkelte elev og sikre størst mulig kontinuitet, sammenhæng og samarbejde.  
På Gudenåskolen vægter vi:

 • både de boglige og musisk/kreative fag højt
 • at børnene lærer at lære og at begå sig i nye situationer
 • social læring, der er en forudsætning for et godt liv
 • at børnene får en alsidig, personlig udvikling, som bygger på de forudsætninger og kompetencer, de har.

 
Udsagn om Gudenåskolen

 • Det musisk/kreative element fylder meget på Gudenåskolen.
 • Fagligheden på Gudenåskolen har høj prioritet.
 • Projektarbejdsformen er en uadskillelig del af Gudenåskolens pædagogiske arbejde.
 • Børnenes kompetencer og muligheder stimuleres gennem en differentieret undervisning og mangfoldig tilgang til læring.
 • Vi ser dét at spille teater og musik – at turde stille sig frem og blive set og hørt – som en meget væsentlig del af den sociale opdragelse.
 • På skolen er der plads og tolerance over for den enkelte.
 • Skolen er organiseret i fleksible rammer og med selvstyrende teams.
 • Samarbejdet mellem børnene på tværs af alder er højt prioriteret.
 • Vi ser barnet både som individ og som en del af et socialt fællesskab.
 • Forældremøder på Gudenåskolen bærer præg af stor åbenhed.
 • Skolen og dens fysiske omgivelser giver børnene unikke udfoldelsesmuligheder.
 • Det grønne element er en selvfølgelig del af skolens pædagogik.
 • Vi prøver på Gudenåskolen hele tiden at følge med i den nyeste pædagogiske udvikling.
 • Forholdet mellem børn og voksne er af mindre formel karakter end på den store skole.