Temaer

Fællesemne

Fællesemnet er for hele skolen. Alle børn og voksne deler fokus for en tid, og det bidrager til følelsen af samhørighed på Gudenåskolen.

Forestil dig
Du træder ind på skolen på årets første fællesemnedag og bliver mødt af underlige boblelyde fra de store højttalere på skolens torv. Hvert rum er en ny verden af oplevelser. Børn går fra sted til sted i små grupper, store og små sammen. I et rum sidder en stor gruppe børn og lytter til noget om verdens drikkevand, som et par teenagere medrivende fortæller om. Inde ved siden af er der mørkt, bortset fra små tableauer i papkasser, som børnehaveklassen stolt viser frem. De voksne, som du ser, har frømandsdragt eller badekåbe på og guider børnene rundt i en verden af vand.

Læring og oplevelser for hele skolen
Hvert år samles hele skolen i 6 uger omkring et fælles emne, som vi arbejder med i alle klasser og i så mange fag som muligt. Eleverne har f.eks. arbejdet med emnerne ”Rejsen til jordens indre”, ”Vand”, ”At rejse er at leve” og "Arkitektur".

Virkeligheden banker på
Når vi arbejder med det samme emne i alle fagene, oplever børnene, at skolefag og virkelighed hænger sammen. Fagene spiller ind med hver deres synsvinkel og metode, og det giver en bredere forståelse af et emnes mange dimensioner og af det enkelte fags særlige kvaliteter.

Store og små inspirerer hinanden
Som en del af arbejdet med emnet formidler børnene for hinanden. Det giver øget engagement og dybere forståelse for stoffet, når børnene bliver nødt til at gøre stoffet forståeligt og interessant for alle på skolen. Gennem formidlingen deler de den nye viden, og børnene inspirerer hinanden.

Relationer styrkes
Forudsætningen for gode relationer imellem børn og voksne på skolen er, at vi kender hinanden. Alle de voksne er nogen, man kender og har danset med, grinet med og blevet undervist af. I fællesemnet mødes alle i nye konstellationer og lærer hinanden bedre at kende.

Engagementet smitter
Fællesemnet giver mulighed for at lave fælles planlægning, få gode idéer og fordybe sig i et fagligt stof sammen. Lærerne inspirerer og lærer af hinanden. Det er også der, hvor vi har chancen for at lade vores tossede indfald udvikle sig og blive til virkelighed. Opmærksomheden udfordres, når børnenes vante forestillinger om skole og lærerrollen brydes op. Den gode energi hos lærerne smitter af på børnene.

Fagene arbejder sammen
Når vi arbejder tværfagligt, bliver stoffet mere levende og relevant for både børn og voksne. Vi oplever, at helheden er mere kompleks end summen af de enkelte fags synsvinkler. Den enkelte lærers særlige talenter og viden bliver udnyttet optimalt, fordi klasserne arbejder på tværs.

 

Skolen samles

Sang og fællesskab
Tre gange om ugen mødes hele skolen i salen.
Hver mandag til morgensang synger vi to sange, ønsker fødselsdagsbørn tillykke og informerer hinanden om ugens vigtigste nyheder.

Om onsdagen er morgensamlingen formet af en voksen. Her har vi voksne mulighed for at fortælle eller vise noget for hele skolen, noget der optager os eller undrer os. Dagens sang vælger vi ud fra temaet. Også her ønskes fødselsdagsbørn tillykke og korte beskeder givet videre.

Formidling for hele skolen
Om fredagen har vi fællestime, som klasserne arrangerer på skift. De viser hele skolen noget, de har arbejdet med, og styrer ordet, hvis nogen har meddelelser. Det er også dem, der vælger sange og ønsker god weekend.

 

Tanter og onkler – niecer og nevøer

Skolestart
Når et barn starter i børnehaveklassen på Gudenåskolen, er der nogle af de store, der er ekstra spændte. For nu er 5. klasse blevet store nok til at blive tanter og onkler for en yngre kammerat. Deres egne tanter og onkler, som gik i 9. klasse året før, blev inden sommerferien sendt ud af skolen med et kærligt puf af børnehaveklassebørnene.

En særlig ven
En tante eller onkel er den, man sidder sammen med til samlinger i salen. Den, man følges med, når der er temadage, og man ikke er sammen med sin klasse og sin lærer. Den, der kommer på besøg en gang imellem i en dansktime og læser højt eller lytter til det, man læser for dem. Når der er svømning, hjælper han eller hun med at finde sokker, når man skal skynde sig ud til bussen. Det er ”din særlige ven”.   

 

Projektuger  2 gange 2 uger årligt

Emne- og projektarbejde
To gange om året brydes skemaet op, så vi kan arbejde fokuseret med et emne eller projekt i to hele skoleuger. Henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning arbejder med hver sit emne og på forskellige måder. Ofte har emnet tilknytning til et undervisningsforløb, der er gået forud.

Fordybelse
At opbygge en jernalderlandsby med hytter, man kan sove i. Slagte en høne og koge suppe på bål – med brændenælder og det hele. At arbejde koncentreret i flere dage i grupper på tværs af klasser med at lave sin helt egen film. At bruge en hel uge på at skrive en avis, hvor hele klassen har bidraget med det bedste, de kunne. 

Faglighed
På Gudenåskolen arbejder vi projektorienteret i alle fag og på alle alderstrin. Projektarbejdsformen udvikles igennem skoletiden, hvor emnearbejdet i indskolingen gradvist ændrer sig på mellemtrinnet for at blive til egentligt projektarbejde i overbygningen. Projektugerne giver mulighed for at arbejde med et emne eller projekt i en koncentreret periode. Det er også i en projektuge, at 9. klasses projektopgave, som er en del af afgangsprøven, bliver realiseret.

 

Teaterugerne – 1 gange 2 uger årligt

Teaterforestillingen er en af de største oplevelser for børnene i løbet af et skoleår.
Alle børn på Gudenåskolen har teaterprojekt i 2 uger om året. Fordelt på 3 gange 2 uger om året laver henholdsvis indskoling, mellemgruppe og overbygning hver især en teaterforestilling, der vises for resten af skolen, lokale institutioner og børnenes familier.

At turde stå frem
Alle børn er på gulvet, enten som skuespillere, musikere, sangere, scenografer, dansere eller multimediefolk. Der arbejdes oftest ud fra en fælles ramme, som børnene idéudvikler på. Den røde tråd samles af lærerne, der står for at inspirere børnene og sætte børnenes ideer ind i en kunstnerisk form. Når børnene improviserer, skaber det engagement og mulighed for nye udfordringer hos det enkelte barn. Børnene lærer at turde stå frem og udtrykke sig med krop og stemme.

Den store forestilling
Når man kommer i overbygningen, får man lov at fordybe sig yderligere i teaterprojektet. I linjefagstimerne forberedes forestillingen i 2-3 måneder op til selve teaterprojektugerne, hvor der lægges sidste hånd på værket. Forestillingen vises min. 2 aftener for skolens børn, alle familier og gamle elever samt på Lilleskolefestivalen.