SFO

Molevitten

Fritidstilbud for børn fra 0.-3. kl.
Fritidsbud for børn fra 4.-6. kl. hvor en voksen er tilknyttet.

Dagligdagen i Molevitten  

Morgenåbning

Molevitten er skolens fritidstilbud og har morgenåbning fra kl. 7.00 til 8.30. Der vil være en pædagog til at modtage børnene. Morgenåbningen er tænkt som en stille stund, hvor der er mulighed for at sidde og snakke og hygge. Hvis børnene har brug for at udfolde sig fysisk om morgenen, er der muligheder i gymnastiksalen eller udenfor.

Eftermiddag

Molevitten starter kl.13.30, hvor der er forskellige aktiviteter frem til kl. 15.00. Kl. 13.30 stiller vi frugt frem. Skolen og Molevitten lukker kl. 16.30 alle dage.Aktiviteter i Molevitten  

 1. Kreative aktiviteter
  Vi tilbyder forskellige aktiviteter i dagligdagen. Det er frivilligt for børnene, om de vil deltage. Der vil være mulighed for kreative aktiviteter såsom værksteder med forskellige temaer, f.eks. masker, filtning, smykker osv.
 2. Salen
  Der er mulighed for leg i gymnastiksalen. Legene vil somme tider være voksenstyret, men der er også gode muligheder for, at børnene udfolder deres egne frie lege.
 3. Udendørsaktiviteter
  Vi har blandt andet en mobil kælkebane, skovtarzanbane, svævebane, træværksted, hulebyggeri og igangsatte lege som eksempelvis levende stratego. Når muligheden er til det, laver vi bålmad. Det kan være retter som suppe, pandekager el. lign.


I løbet af året  har vi en række traditioner som skaber:
En fælles følelse i Molevitten.
Glade forventninger og genkendelighed.
Gode samtaler om oplevelserne.

 1. Påskeløb
  Vi laver et stjerneløb, som markerer påsken.
 2. RekordugeEr en uge, hvor børnene sætter rekorder i alt muligt, f.eks.: Hvor meget sand kan der være i en strømpe? Hvor længe kan man stå på ét ben? Osv.
  Rekorderne bliver dokumenteret med billeder og sat i Molevittens egen rekordbog.
 3. Farvelfest for 3. kl.
  Vi markerer, at 3. kl. skal ud af indskolingen og op i mellemgruppen. Vi holder en fest, hvor forældrene laver lækker mad, og personalet er tjenere. Festen afsluttes med en gang høvdingebold, børn mod voksne. Der spilles om en prestigefyldt vandrepokal.

Fysiske rammer i Molevitten

Vi deler lokaler med skoledelen, og fællesrummet i indskolingen udgør kernen i Molevitten, men også klassernes grupperum bliver brugt om eftermiddagen til forskellige aktiviteter som krea, brædtspil, male og tegne. Udenfor har vi en stor naturlegeplads, hvor børnene har rig mulighed for at udfolde sig. En legeplads, som inspirerer til kropslig udfoldelse og leg. Vi har blandt andet en lille skov med Tarzanbane og hvor børnene også kan bygge huler i, en høj skrænt, også kaldet ”Jordbjerget”, hvor der foregår mange forskellige lege både sommer og vinter. Derudover har vi en stor boldbane.

Samarbejde mellem Molevitten, skolen og forældrene

Der er i indskolingen tilknyttet en pædagog til hver klasse. Vi deltager i klassearrangementer, skole/hjem-samtaler og gruppemøder efter behov. I dagligdagen er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for en snak omkring jeres barn.

Værdier i Molevitten

Vi vil gerne kendes på:Fællesskab og hyggeVi vil skabe et miljø med glæde og god stemning, så alle føler, det er et rart sted at komme. Dette gælder både børn, personale og forældre.Vi skaber rammer for børnene, hvor der er plads til fordybelse.Trivsel og humor på arbejdspladsen er vigtig.Gensidig respektDet er vigtigt for os at være gode rollemodeller for børnene og have gensidig respekt i fokus. 

Relationer

I dagligdagen vægter vi relationerne mellem børnene højt.Vi skaber en dagligdag med nærværende voksne.Igennem aktiviteter hjælper vi børnene til at få øjnene op for nye legekammerater.Vi har fokus på overgangen fra 3. klasse til mellemgruppen.