Overbygningen (7.-9. kl.)

Overbygningen på Gudenåskolen...

 • er et positivt og inspirerende ungdomsmiljø med et godt kammeratskab, hvor man ikke bare følger mængden og strømmen, men er en del af et fællesskab, hvor man er med- og modspiller med det, man er, vil og kan
 • har fokus på den personlige trivsel og udvikling igennem fælles oplevelser og i forbindelse med musik, drama, kunst og musik
 • er høj faglighed i et tidssvarende og dynamisk undervisningsmiljø, hvor de unge inddrages aktivt
 • er et 3-årigt forløb, som afsluttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA)

Skoleåret i overbygningen er fordelt på normaluger samt projekt-/emneuger og omfatter:

 • Almindelige skolefag, der er placeret i moduler med tid til fordybelse
 • Kulturfag (religion, historie og samfundsfag)
 • Naturfag (fysik, biologi og geografi)
 • Linjefag (valg mellem billedkunst, håndværk, udeliv, musik og drama)
 • Idræt
 • Projekter
 • Fælles teaterprojekt
 • Udlandsrejse for 9. kl. med fagligt indhold
 • Fælles lejrskole – (overbygningslejrskole hvert tredje år)
 • Deltagelse i koncerter og teaterforestillinger
 • Den årlige Lilleskolefestival med musik og teater – og deltagelse af 50 andre lilleskoler

Fagene i overbygningen

 • Dansk (6 lektioner)
 • Matematik (4 lektioner)
 • Engelsk (4 lektioner)
 • Tysk (4 lektioner)
 • Kulturfag (3 lektioner)
 • Geografi (2 lektioner)
 • Biologi (2 lektioner)
 • Fysik (2 lektioner)
 • Linjefag (3 lektioner)
 • Idræt (2 lektioner)

Herudover er der fast ½ time med: 

 • Fælles morgensang mandag og onsdag morgen
 • Læsehit i klasserne tirsdag, torsdag og fredag morgen
 • Fællesmøde fredag efter undervisningstid

Undervisningen i overbygningen veksler mellem:

 • Projektorienteret undervisning
 • Fagdelt, individuel, og klasseundervisning
 • Tværfaglige emner og kreative fag

Aktiviteter i overbygningen

Projektarbejde
Undervisningen med almindeligt skema bliver i tre perioder om året brudt op.
I disse uger undervises der projektorienteret. Indholdet i disse uger kan f.eks. være:

 • Projektskrivning med henblik på 9. klasses projektopgave
 • Musik-teaterforestilling
 • Fagdage (f.eks. matematik- eller engelskdage)
 • Emneorienterede projektforløb

Teaterforestilling
I ugerne omkring påske skaber overbygningen sin egen forestilling, der bliver til i samarbejde mellem de forskellige linjefag. Der arbejdes således med skrivning af tekster, komposition af musik samt scenografi m.m. til en fælles forestilling.

Gammelelevfest
I forbindelse med musik-teaterforestillingen i overbygningen, arrangerer vi en fest for gamle elever. 

Linjefag
I overbygningen vælger man ét af følgende linjefag: 

 • Kunst
 • Teater
 • Håndværk
 • Udeliv
 • Musik

Disse fag vælges i begyndelsen af 7. klasse, og vi vægter fordybelsen i disse fag højt, så valget af linjefag gælder i alle tre år.
Undervisningen i linjefagene varetages af lærere med specialuddannelse inden for deres respektive fag.

Koncerter/udstillinger
I årets løb arrangerer vi koncerter og udstillinger, hvor linjefagsholdene præsenterer deres kunnen. Se billeder her

Lejrskole
Hvert 3. år har vi (som noget nyt fra maj 2011) lejrskole i teams for henh. indskoling, mellemgruppe og overbygning. Øvrige år tager hele skolen traditionen tro på den fælles årlige lejrskole.

Udlandstur
Hvert år tager skolens 9. kl. på studietur til udlandet. Vi har f.eks. arrangeret studierejser til Berlin, Island, Holland, England, Grækenland, Tjekkiet, Spanien m.m.

Lilleskolefestival
Hvert år i slutningen af skoleåret tager overbygningen af sted på en tredages lilleskolefestival. Denne festival arrangeres på skift af forskellige lilleskoler i Danmark. Gudenåskolen var således arrangør af Lilleskolefestivalen i 2006.
På festivalen er der tradition for, at vi genopfører overbygningens musik-teaterforestilling, der bliver skabt omkring projektugerne i foråret. Ligeledes spiller musiklinjeholdet koncert på en af de store scener foran et stort publikum.

Translokation
Translokationen afholder vi som et højtideligt aftenarrangement, hvor afgangseleverne får udleveret deres afgangsmappe. Aftenen arrangeres og planlægges i samarbejde med skolens 8. klasse og er for den afgående klasse og deres forældre.

Det sociale liv i overbygningen   

 • Flere elever pr. klasse
  Siden 2009 har vi åbnet op for flere elever pr. overbygningsklasse (24 elever pr. klasse), hvilket giver god dynamik og bredde blandt overbygningsbørnene. Specielt til skolens 7. klasse har vi fokus på tilgang af elever udefra, hvilket giver grundlag for en god stabilitet i klassen i det videre overbygningsforløb.
 • En enhed i en helhed
  Som overbygningselev på en lilleskole som Gudenåskolen er man en del af et større fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor alle bliver set og hørt, som de er. Som en del af den ”fælles ånd” på Gudenåskolen færdes børn fra både indskolingen, mellemgruppen og overbygningen på alle skolens fællesarealer og lærer derved hinanden bedre at kende. 
 • "De store” på skolen
  De store er naturligt rollemodeller for de mindre børn på skolen, og vi lægger derfor stor vægt på ansvarlighed og medansvar fra overbygningselevernes side. Dette gælder bl.a. færdsel til og fra skolen samt i det hele taget, hvordan man gebærder sig på skolens områder.
  Læs også om: Tanter og onkler.
 • Samvær på tværs af klasserne
  Vi vægter højt de gode, sociale relationer blandt skolens 3 overbygningsklasser. Disse relationer opstår ofte naturligt af sig selv på tværs af klasserne, men hjælpes også på vej fra skolens side i forbindelse med fællesture, projektuger, den årlige lejrskole samt andre arrangementer i årets løb.
 • Gammel-elev-aften
  Som noget nyt har vi fra skoleåret 2011-12 indført en fast, årlig sammenkomst for skolens tidligere elever, hvor de samtidig har mulighed for at mødes med skolens nuværende overbygningselever. Gammelelevfesten afholdes på Gudenåskolen i forbindelse med overbygningens årlige teateropførelse i slutningen af forårets 2 teateruger.

  Præcis dato lægges ud på skolens hjemmeside hvert år i august. I skoleåret 2012-13 afholdes gammelelevfesten FREDAG D. 12. APRIL 2013 kl. 19.00. -Aflyst pga. lockout