Mellemgruppen (4.-6. kl.)

Fagene på mellemtrinnet

 • Dansk (8 lektioner)
 • Matematik (4 lektioner)
 • Engelsk (2 lektioner)
 • Natur og teknik (2 lektioner)
 • Viden (4 lektioner)
 • P- fag (4 lektioner)
 • Musik (2 lektioner)
 • Idræt (2 lektioner)

Herudover: læsehit, morgensang og fællesmøde.   

Generelt for fagene på mellemtrinnet er, at børnene lærer at bevæge sig fra det konkrete og emneorienterede arbejde til en mere selvstændig og projektorienteret tilgang. Børnene tilegner sig redskaber til at kunne overskue et projekt, planlægge, udføre, fordybe sig i fagligt stof og formidle stoffet for hinanden i en selvvalgt udtryksform.

Viden og P-fag
I fagene Viden (historie, geografi og religion) og P-fag (se nedenfor) samarbejder børnene på tværs af de tre klasser. Nøgleordene er samarbejde, faglig sparring, fælles inspiration samt formidling af det tilegnede stof.

P-fag
I P-fag udbyder vi hvert år en række forskellige praktiske og kreative fag, som kan være:

 • Håndværk
 • Kunst
 • Design
 • Skulptur
 • Håndarbejde
 • Danseteater
 • Madlavning
 • Scenografi

Vi lærer børnene teknikker og færdigheder, så de bliver i stand til at udtrykke sig kreativt. Ved skoleårets start introduceres fagene for alle børn, så de har en fornemmelse for, hvad faget indeholder, inden de vælger sig ind på enkelte fag.
Børnene vælger 3 forskellige værksteder, som de fordyber sig i hen over året.

Det sociale liv i mellemgruppen   

Samvær på tværs af klasserne
Vi vægter højt de gode, sociale relationer blandt skolens 3 klasser i mellemgruppen. Disse relationer opstår ofte naturligt af sig selv på tværs af klasserne, men hjælpes også på vej fra skolens side i forbindelse med fælles introdage ved skolestart, teateruger, projektuger, tværfagligt samarbejde i P-fag og Viden, den årlige fælles lejrskole samt andre arrangementer i årets løb. Efter skoletid har børnene i mellemgruppen mulighed for at hygge, spille og lave andre aktiviteter i togvognen.

Store og små
Når man starter i 5. klasse, får man lov at være tante eller onkel for et barn i børnehaveklassen. Børnene ser frem til at tage dette ansvar på sig og være gode rollemodeller for de små. De store henter de små og sidder sammen med dem til morgensang og fællestime og hjælper desuden til, når der er svømning.
Læs også: Tanter og onkler

Frikvarter
Om formiddagen i 10’er-pausen må mellemgruppebørnene besøge hinanden i klasserne, hvor de hygger, spiller og hører musik. Der er også mulighed for at spille bold i salen, gå i musiklokalet eller lege ude. I 12’er-pausen foregår aktiviteterne udenfor på skolens areal, da vi prioriterer, at børnene får frisk luft og brugt kroppen i løbet af en skoledag.