Indskolingen (0.-3. kl.)

Projekt Skolestart for 0. + 1. kl.

Skolestart har vi hvert år. På Gudenåskolen bruger vi ”Skolestart” som begreb for et projekt i 0. og 1. kl., hvor vi sætter bevægelse og det rytmiske i fokus for hvert barns læring. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i planlægningen og udførelsen af denne undervisning.
 
På Gudenåskolen anerkender vi, at menneskets sociale forudsætninger, de emotionelle, de sansemotoriske, de fysiske og de kognitive, alle har betydning for et barns læringsparathed. Vi ser med andre ord et barn som en helhed. Derfor ønsker vi at give de små skolestartere mulighed for at få alle sider af sig selv udviklet i en balance, hvor alle dele følger med. Vi synes, det er vigtigt, at vi husker at få hele barnet med.

Vi tænker bevægelse ind i basisfagene og særligt koncentreret i tre ugentlige moduler, hvor de bærende fag er matematik, natur/teknik og idræt.

Skolestartsprojektet har flere aspekter, hvor kontinuiteten også er medtænkt. Anden lærer, der kobles på i børnehaveklassen, er så vidt muligt den lærer, der skal være dansklærer fra 1. klassetrin, så den første skrive- og læseproces fortsættes med samme lærer.

Alle børn i 0. kl. bliver fra skoleårets start motorisk screenet og siden tilbudt sansemotorisk træning i små hold, hvis der ses et behov for det.  

Læs mere her om sansemotorisk træning.

Indskolingen – tryghed og forældresamarbejde


Tryghed
Det gode sociale rum, hvor dit barn trives med kammeraterne, er altafgørende for, at barnet kan møde glad og veloplagt til undervisning. Vi voksne bruger den tid, der skal til, for at skabe de bedste rammer og tryghed, for at dit barn kan lære.

På Gudenåskolen er tryghed i indskolingen et nøglebegreb:

  • Trygheden skaber vi voksne ved at være synlige og nærværende såvel i undervisningen som i pauserne. Dit barn skal føle sig mødt, set og trygt i sin hverdag, i sin klasse, på legepladsen og i SFO’en.
  • Dit barn vil i sin udvikling opleve forskellige konflikter. Gennem en synlig håndtering af konflikter mellem børnene skaber vi voksne anerkendelse af børnene ved at lytte, støtte og hjælpe dem videre.

Forældresamarbejde
Et godt forældresamarbejde er vigtigt for, at dit barn oplever en god skoletid. På Gudenåskolen tilstræber vi dialogen lærer/ SFO-medarbejder og forældre imellem. Der er altid kaffe på kanden, og I kan altid gribe fat i en af os hvis nødvendigt. Derudover har vi:

  • 3 gruppemøder om året (4 i skolestartsprojektet), hvor hele forældregruppen i en klasse mødes. Der vil som noget helt særligt for Gudenåskolen være ”Børnerunde” på mindst et af disse møder. Her vil alle forældre høre om de enkelte børn i klassen. På denne måde kommer alle til at opleve et fælles ansvar for en god trivsel i klassen.
  • 1-2 skole/hjem-samtaler om året (2 i 0. kl.), hvor forældre mødes med gruppelærer og en SFO-medarbejder og taler om dit barn i forhold til faglighed og trivsel. Én samtale får alle. Den anden samtale er et valg, som I som forældre kan ønske, eller vi fra skolens side kan indkalde til.

Hverdagen på legepladsen

På Gudenåskolen er indskolingsbørnene udendørs i både 10’er- og 12’er-lufter (formiddags- og middagspause á henh. en halv times varighed). Dels giver det frisk luft og energi til de næste lektioner, dels giver det vores børn mulighed for utallige legeaktiviteter. Vi har på Gudenåskolen et stort udendørs område i forbindelse med skolen.

Det grønne legeområde
Her leger børnene på vores tarzanbane, ved svævebanen, på vippen eller på de forskellige gynger.

”Vores lille Gudenå”
Når det har regnet, dannes der lige uden for skolens hovedbygning et lille, kunstigt skabt vandløb, som børnene i indskolingen bruger megen tid på at lege i og ved. Børnene lægger sten, der fungerer som dæmning, eller graver ”bifloder”, så vandet kan få en ny drejning. I tørvejr bruger vi området til at lege med sten, grave og ændre landskabet.

Boldbanerne
Bag skolen har vi vores boldbaner. Børnene benytter sig flittigt af disse til forskellige boldspil både i vores pauser og i SFO-tiden.

Skoven
I udkanten af skolens område har vi et lille skovbælte. Her bygger børnene huler, klatrer i træerne eller leger forskellige former for fangelege.

Bålhytten
Midt i vores grønne legeområde ligger vores bålhytte. I undervisningen bruger vi den til at lave mad over bål eller blot til at samles i. I pauserne bruger vi bålhytten til at samles om forskellige spil, hygge og samvær.

Jordbjerget – ”Pas på! Du kan ikke undgå at blive beskidt og få et grin med på vejen!”
En stor del af året bruger børnene jordbjerget som glidebane. Om efteråret og foråret foregår det i mudder og med masser af grin og beskidt regntøj. Om vinteren laver børnene glidebaner i sne og is. Jordbjerget bliver også flittigt benyttet af børnene til at grave i og lave balanceøvelser på.